Surowce Mineralne

Trans Żwir – najwyższa jakość surowców. Transport. 

Nasza oferta

Trans Żwir

Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz zastosowań kruszyw drogowych i do betonu, gwarantując przy tym najwyższą jakość wykonania i zgodność z normami Polskimi. 

 Regularną kontrolę i badanie kruszyw przeprowadzamy w naszym laboratorium w Giżycku oraz zlecamy zewnętrznemu laboratorium FERROCARBO Sp. z o.o. w Krakowie.

 

 

Betony towarowe

Betony towarowe wytwarzane są z kruszywa grubego, piasku, cementu, wody i dodatków mineralnych lub domieszek chemicznych. Z jego użyciem produkujemy elementy budowlane i proste obiekty, takie jak fundamenty, ściany, słupy, stropy, schody i wiele innych. Oferujemy betony w klasach wytrzymałości: B-5; B-7,5; B-10 (C8/10); B-15 (C12/15); B-20 (C16/20); B-25 (C20/25); B-30 (C25/30); B-37 (C30/37); B-40

Kruszywa

Kruszywa wytwarzane są poprzez rodrobnienie materiałów pozyskanych w naszych kopalniach. Znajdują one swe zastosowanie przy mieszankach do podbudowy pomocniczych nawierzchni przydatnych i półsztywnych z chudego betonu, w warstwach mrozoodpornych, odsączających oraz jako składnik doziarniający. Oferujemy kruszywa w kilku kategoriach.

Charakterystyka surowców

KRUSZYWA GRUBE NIEŁAMANE (żwir)

Żwir

to okruchowa skała osadowa w luźnej postaci, która składa się ze skał i minerałów o wielkości ponad niż 2 mm, do nawet kilku centymetrów.

Dostępne rozmiary:

0-4; 1-3; 2-8; 2-16; 8-16; 16-31,5

KRUSZYWA GRUBE ŁAMANE (grysy)

Grys

stosowany jest jako kruszywo grube do budowy dróg (mieszanki mineralno-asfaltowe, betony asfaltowe) na warstwy ścieralne, wiążące i wyrównawcze, oraz w budownictwie

Dostępne rozmiary:

2-5,6; 2-8; 5,6-8; 8-11,2; 8-16; 11,2-16; 16-22,4

KRUSZYWA GRUBE ŁAMANE (żwiry kruszone)

Żwiry kruszone

używane są jako składnik betonów towarowych oraz jako materiał do podbudowy dróg, a także jako wsad do mas bitumicznych i nawierzchni

Dostępne rozmiary:

2-6,3; 6,3-12,5; 12,5-20; 12,5-25; 12,5-31,5
2-5,6; 2-8; 5,6-8; 8-11,2; 8 16; 11,2-16; 16-22,4

KRUSZYWO DROBNE NIEŁAMANE (piasek)

Piasek

to luźna skała osadowa złożona z ziaren mineralnych, zawierająca śladową ilość kwarcu. Wielkość ziaren waha się od 0,0625 do 2 mm a gęstość piasku wynosi około 2,62 g/cm3.

Dostępne rozmiary:

0-2

KRUSZYWO DROBNE ŁAMANE (piasek łamany)

Piasek łamany

 to luźna skała osadowa złożona z ziaren mineralnych, powstająca na skutek przekruszenia żwiru grubego. Wielkość ziaren waha się od 0,0625 do 2 mm a gęstość piasku wynosi około 2,62 g/cm3.

Dostępne rozmiary:

0-2

MATERIAŁ NASYPOWY

Grunty z których wykonujemy nasypy powinny być jednorodne. Najlepszymi materiałami na nasypy są grunty kamieniste, żwirowe, piaszczyste i piaszczysto-gliniaste.

MIAŁ KAMIENNY

to kruszywo kamienne łamane, o wielkości ziaren od 0,16 do 6 mm.

Dostępne rozmiary:

0-6

MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO

Jako składniki mieszanki stosujemy tylko kruszywa naturalne niełamane.

Dostępne rozmiary:

0-16; 0-31,5; 0-63

MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO

Jako składniki mieszanki można stosować: kruszywa naturalne, łamane, żwir i żużel.

Dostępne rozmiary:

0-31,5; 2-31,5; 0-63

POSPÓŁKA

Pospółka jest gruntem mineralnym podobnym do piasku lub żwiru, używanym jako podbudowa pod fundamenty lub jako warstwa odsączająca nasypy drogowe.

 

STABILIZACJE DROGOWE

Stabilizacja drogowa to materiał używany w nośnej części nawierzchni drogowej. Służy do niwelowania obciążeń powstałych w wyniku ruchu drogowego poprzez kontakt z podłożem.

 

Rm 1,5MPa, 2,5MPa

 
 

TŁUCZEŃ KAMIENNY

Jest to kruszywo naturalne łamane charakteryzujące się szorstką powierzchnią, używane do produkcji betonów, nawierzchni drogowych i kolejowych.

Dostępne rozmiary:

31,5-63