Certyfikaty

Trans Żwir – najwyższa jakość betonu. Transport. 

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych maszyn, wytwarzamy produkty najwyższej jakości, co poświadczone zostało certyfikatem zakładowej kontroli produkcji wydanym w 2010 r. przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Nasze kruszywa spełniają wymagania norm europejskich:

PN-EN12620+A1:2010 „Kruszywa do betonu” PN-EN13043:2004/AP1:2010 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”.

PN-EN13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” Kontrolę i badanie kruszyw prowadzimy w naszym laboratorium w Giżycku oraz zlecamy zewnętrznemu laboratorium FERROCARBO Sp. z o.o. w Krakowie.

W sprawie badań kruszyw i oznaczeń CE prosimy o kontakt pod adresem laboratorium@trans-zwir.pl Badania próbek betonu wykonuje dla nas zewnętrzne laboratorium GRUPA PREFABET S.A. 26-900 Kozienice, Świerże Górne. W sprawie badań i jakości betonu prosimy o kontakt pod adresem betoniarnia@trans-zwir.pl