Stabilisierungsmaterial für Straßen

Helpline+48 (87) 428 32 46

Stabilisierungsmaterial für Straßen

Stabilisierungsmaterial für Straßen wird in tragenden Teil des Straßenbelags verwendet. Es dient zu Nivellierung der Belastungen, die aufgrund des Straßenverkehrs durch Kontakt mit dem Grund entstehen.

Rm 1,5MPa, 2,5MPa

News-Archiv AKTUELLES

(Polski) Rozszerzamy produkcje "marinistyczną" o kolejny wyrób, a mianowicie pomosty drewniane  na pływakach betonowych. Śledźcie naszą stronę wkrótce więcej informacji.
Weiterlesen